Forsiden


Grundejerforeningen i Gl. Vridsløse

Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at skrive til: h.holse@gmail.com

Opdateret den 16. marts 2020

DSC_0042
DSC_0039
DSC_0043
DSC_0045
DSC_0055
DSC_0053
DSC_0050
DSC_0051
DSC_0046
DSC_0048
DSC_0056

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING 26. MARTS 2020


I lyset af de stadig skærpede krav omkring Corona smitte, har bestyrelsen i Grundejerforeningen i Gl. Vridsløse valgt at udskyde den indkaldte generalforsamling.

Når det igen er sikkert at samles, vil der i overensstemmelse med vedtægterne, blive indkaldt til ny generalforsamling.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen Grundejerforeningen i Gl. Vridsløse.Indkaldelse til generalforsamling i Gl. Vridsløse

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.30

I Dyregårdens mødelokale.


Vel mødt bestyrelsen


I forbindelse med generalforsamlingen vil vi gerne byde på lidt ost og vin.

For dem der har lyst, mødes vi således kl. 19.00 på Dyregården i mødelokalet på 1. sal, og går efter ca. en halv time over til selve generalforsamlingen. (Af miljøhensyn medbringes egen tallerken, kniv og glas.)


Af hensyn til indkøb, vil vi være meget glade for at få tilmeldinger senest søndag den 17. marts.


Tilmelding til Claus Markussen, mail: clausmarkussen@live.dk


                     


 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019.
 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 19. marts.

Forslag fra bestyrelsen og aktiviteter for 2020-21:

 • Fastsættelse af kontingent for 2020 – 200 kr. pr. husstand.
 • Grøn dag i vores landsby søndag den 17. maj kl. 11.00 til ca.13.00.
 • Fællesspisning – udvalg nedsættes, bevilling på 1000,00 kr. fortsættes.
 • Høstfest i august – festudvalg nedsættes.

 

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:

 • Bestyrelsesmedlem Tove Stalk – genopstiller
 • Kasserer Bo Færge - genopstiller
 • Bestyrelsesmedlem Lone Vilhelmsen - genopstiller
 • Valg af suppleant – Ellen Pucke - genopstiller ikke

                      Alice Holse stiller op til posten som suppleant

 1. Valg af revisor – Alex Morthorst– genopstiller.
 2. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Tilmeld dig grundejerforeningens nyhedsbrev på – h.holse@gmail.com

Nyt fra Brugergruppen.


www.albertslundforsyning.dk/fjernvarme     (åben link i nyt vindue)

Her kan søge rådgivning,få oplysninger om udskiftning af målere.


www.albertslund.dk/vejetal   (åben link i nyt vindue)

Se her hvor meget affald skraldemanden henter.


www.belysning.albertslund.dk    (åben i nyt link)

Her kan du informere,hvis der er problemer med belysning.

Se datoer for fællesspisning under kalender.

Fællesspisning er kun for Grundejerforeningens medlemmer.

Julefrokost se under kalender

Information om hjemmesiden:


Der arbejdes stadigvæk med undersider og informationer.

Henning Holse udgiver nyhedsbrev og er redaktør af hjemmeside.


Mange hilsner

Henning Holse