Forsiden

 

Grundejerforeningen i Gl. Vridsløse

Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at skrive til: karl.pedersen@gammelvridsloese.dk

Brev fra Kommunen

 

Kære alle,

De nye affaldsordninger i Albertslund Kommune har nu kørt siden 1. oktober og 1. december 2016 (afhængig af jeres affaldsordning).

Affald & Genbrug ønsker nu at følge op på de seneste måneders affaldshåndtering i jeres boligområde med en evaluering.

Vi vil gerne vide, om jeres boligområde i dag oplever

1. svigtende tømning af jeres beholdere og stativer/kassetter, og hvilke fraktioner er berørte

2. kapacitetsproblemer i jeres beholdere og stativer/kassetter, og hvilke fraktioner er berørte

3. svigtende afhentning af jeres storskrald, haveaffald og pap efter I har oprettet en bestilling

Og derudover, hvordan I oplever kontakten til

4. Vestforbrændings kundeservice

5. Albertslund Kommune, Affald & Genbrug

I er meget velkomne til at supplere med yderligere kommentarer, forslag og andet. Har I mulighed for at svare tilbage inden for en uge, vil vi drøfte jeres tilbagemeldinger på det næste møde i Brugergruppen.

På forhånd mange tak.

ALK_logo_vert

Med venlig hilsen

Jesper Steffens Pedersen

Miljømedarbejder

Miljø & Teknik – Affald & Genbrug

BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE

Direkte: 43 68 68 57

Mobil: 24 90 86 56

jesper.pedersen@albertslund.dk

___________

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé 1

2620 Albertslund

www.albertslund.dk

På forhånd mange tak.

Information om hjemmesiden:

 

Der arbejdes stadigvæk med undersider og informationer.

Karl Pedersen udgiver nyhedsbrev

Henning Holse udgiver hjemmesiden

 

Mange hilsener

Karl Pedersen og Henning Holse